Terminologie

intelligent transport systems

systém integrující informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistila vyšší efektivita a bezpečnost dopravních a přepravních procesů

transport system in which advanced information, communication, sensor, and control technologies, including the Internet, are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort; major national initiative to improve information, communication and control technologies in order to improve the efficiency of surface transport

Souvisící normy: CEN ISO TS 17427
Terminologie

land transport conveyance

dopravní prostředek pro druhy pozemní nákladní dopravy

transport means to effect the land transport sector(s) of a cargo

Terminologie

conveyance

vozidlo nebo přívěs/návěs určený pro přepravu

vehicle or trailer used transport from one place to another

Souvisící normy: ISO 24533-2
Terminologie

jurisdiction

vládní, silniční nebo dopravní úřad, který vlastní regulativní aplikace PŘÍKLAD Země, stát, městská rada, silniční úřad, ministerstvo (financí, dopravy) apod.

government, road or traffic authority which owns the regulatory applications
EXAMPLE Country, state, city council, road authority, government department (customs, treasury, transport), etc.

Souvisící normy: ISO TS 15638-13, ČSN ISO 15638-1
Terminologie

load unit

balík, přepravka, kontejner nebo jiná přepravní jednotka, která může být naložena na dopravní prostředky

cargo transportation unit, which may be loaded on a transport means
NOTE Synonyms: package, container.

Terminologie

land transport

doprava používající silniční, železniční, popřípadě říční dopravní sítě

mode of transport that is effected using roads and railways and may in some cases include use of inland waterways

Terminologie

transport unit

kombinace nákladu, dopravních prostředků a přepravní dokumentace POZNÁMKA 1 k heslu Obsahuje dopravní prostředek, přepravní skladové systémy a ochranné obaly používané pro nebezpečné zboží. POZNÁMKA 2 k heslu Přepravní jednotka je samostatně identifikovatelná. POZNÁMKA 3 k heslu Přepravní jednotka může obsahovat další přepravní jednotky, například silniční vozidlo jako přepravní jednotka a více…

combination of the load, transport means and transport documentation
NOTE This includes the modes of transport as well as the containment or storage systems used for the dangerous goods. A transport unit is an item that is separately identified. A transport unit may include or contain other transport units, examples being a road vehicle as a transport unit and multiple pallets loaded onto the road vehicle, each pallet being its own transport unit.

Terminologie

local data tree

často aktualizovaný datový koncept, který je uložený v zabezpečeném datovém úložišti palubní jednotky a obsahuje hodnoty dat považované za nezbytné buď pro regulované aplikační služby TARV, nebo pro kooperativní inteligentní dopravní systémy

frequently updated data concept stored in the on on-board data pantry containing a collection of data values deemed essential for either a) TARV regulated application service, or b) cooperative intelligent transport systems

Terminologie

cargo shipment-specific (CSS) tag; shipment tag

tag určený pro čtení i zápis; obsahuje aktuální data související se zbožím uloženým v kontejneru zásilky a jeho přepravou POZNÁMKA 1 k heslu Tag a v něm nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele. POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru. POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a…

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored
NOTE 1 The tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper.
NOTE 2 The tag may be affixed to the container by the shipper or, per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container.
NOTE 3 Data capabilities are flexible and may, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information.
NOTE 4 The tag is intended to perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and to be removed by the consignee upon final delivery. The tag may be re-usable.

Terminologie

roadside equipment

silniční zařízení, které může poskytovat blížícímu se předmětnému vozidlu dopravní informace o stavu signalizace a rovněž může podporovat stanovení polohy vozidla a určení směru jízdy

a roadside device that can supply traffic signal information to the approaching subject vehicle and may also support determination of vehicle position and heading

Souvisící normy: ISO 26684, ISO 15638-20

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí