Encyklopedie

ALERT-C číselník událostí (dále i číselník nebo katalog) slouží k popisu předdefinovaných typů událostí, tzv. frází, a jejich možných variant. Tento číselník (tabulka) obsahuje množství (~1600) předdefinovaných frází pro různé dopravní situace, každá fráze je určena jednoznačným identifikátorem. Některé fráze jsou variabilní na základě kvantifikátoru, případně mohou reprezentovat frázi…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Encyklopedie

ALERT-C lokační tabulka (dále i LT) slouží k označení pozic objektů reálného světa. Obsahuje velmi zjednodušený popis reality (síťový graf s hierarchickou strukturou a horizontální vazbou) s maximálně 60 tis provázaných záznamů.Zjednodušeně, tato tabulka umožňuje místo popisu polohy události souřadnicí a textem (náročné na přenášený objem dat a interpretaci) posílat pouze odkaz do předem…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Encyklopedie

RDS-TMC je systém pro nepřetržité poskytování strukturovaných dopravních informací do navigačních přístrojů a jejich interpretaci v jazyce uživatele. Výhoda systému RDS-TMC je ta, že dopravní informace jsou vysílány nepřetržitě a řidiči jsou hlášeny pouze ty události, jež souvisí s jeho trasou.Informacím jsou z důvodů malé kapacity přenosového média (systém RDS) a možnosti strojového zpracování…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí