Souhrn relevantních výsledků

Vybrané relevantní termíny

Terminologie

infrastructure

infrastruktura instalovaná podél pozemní komunikace, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými vozidly; infrastruktura shromažďuje data z jednotlivých vozidel, poskytuje data jednotlivým vozidlům a provádí veškeré související zpracování informací

the infrastructure handles communications with each vehicle; installed alongside the road, the infrastructure collects data from each vehicle, provides data to the vehicle and performs any related information processing

Souvisící normy: ISO TR 17384

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí