Souhrn relevantních výsledků

Vybrané relevantní termíny

Terminologie

interoperability

schopnost systému poskytovat služby dalším systémům a přijímat a používat služby z jiných systémů tak, že systémy mohou efektivně spolupracovat

ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

Terminologie

nominal interoperability

schopnost nominálního pevného zařízení (FE) systému AEI, v regionu, kde se prolíná více oblastí jednotlivých provozovatelů, pracovat s nominálním OBE systému AEI náležejícímu jiné oblasti (jinému provozovateli)

“Application Area Interoperability” in a region spanning two or more areas with cross-border operation between operator domains, districts or nations, the capability for a nominal AVI/AEI system FE to operate with a nominal AVI/AEI system OBE

Souvisící normy: EN ISO 14815

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí