zainteresovaná strana

subjekt, který je určitým způsobem zapojen do zavádění ITS


 stakeholder

entity that is involved in some way with the ITS implementation


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí