Zavřít

Elektronická identifikace registrace

Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Charakteristika

ERI (Electronic registration Identification) zahrnuje použití elektronického zařízení (OBU) k jednoznačné identifikaci registrace vozidla. ERI tak poskytuje alternativu k státním poznávacím značkám a identifikačním číslům karosérie.

Aplikovatelnost

Identifikace vozidel je přítomna při většině výměn informací v ITS. Zařízení vzniklé podle definice ERI je vhodné zejména při:

  • Elektronické identifikaci vozidla pro centrální registr vozidel, policii, atd.
  • Výrobě vozidla, sledování životního cyklu vozidla
  • Bezpečnostních opatření
  • Redukci krádeží aut a dokladů

Umístění v hierarchii témat

Nadskupina: Automatická identifikace vozidel a zařízení

Podskupiny: OBU

Termíny a výstižné definice

OBU / OBE – on board unit / on board equipment , palubní jednotka obsahující identifikaci

AVI/AEI – automatic vehicle / equipment identification, automatická identifikace vozidel a zařízení

ERI – elektronická identifikace registrace vozidla

ASN.1 – abstraktní zápis kódu a datových struktur používaný v normách

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Důvod vzniku ERI je rychle stoupající potřeba jednoznačné identifikace vozidel pro různé použití v různých druzích služeb při minimu administrativních úkonů. Systém ERI nabízí významné výhody oproti stávajícím technikám pro identifikaci vozidel. Což umožňuje rozvoj technologie pro budoucí management dopravního provozu. Potřeba ERI vychází také z toho, že již dnes někteří výrobci montují do vozidel doživotní identifikační prvky.

Stávající řešení automatické identifikace vozidel a zařízení nebraly v úvahu problémy související s implementací systému. V klasickém AVI/AEI byly definovány kontext a obecnou specifikace systému. ERI se plně věnuje jednotlivým aspektům implementace systému automatické identifikace a poskytuje základ pro definici bezpečnostních požadavků, které mohou být potřebné z důvodů ochrany osobních údajů.

Architektura popisovaného řešení

ERI je hlavně určen pro potřebu úřadů a dalších uživatelů pro důvěryhodnou elektronickou identifikaci vozidel. Identifikační data jsou tvořena z jedinečného identifikátoru vozidla, který v sobě taktéž zahrnuje technické údaje vozidla nyní obyčejně zjistitelné z technického průkazu vozidla.

 

Obrázek 2 - Kontext ERI

ERI tedy slouží k elektronické identifikaci vozidla a zahrnuje v sobě komunikaci mezi pevným zařízením (roadside equipment neboli RSE) a zařízením umístěném ve vozidle tzv. OBU (On Board Unit). Normy ERI jsou rozděleny na dvě části, jedna se zabývá ERI pro komplexní použití a druhá ERI pouze pro jednoduchou identifikaci. Oba navrhované normy jsou v souladu s Evropskou směrnicí 2000/53/EC týkající se životnosti vozidel. Budou sloužit pro identifikaci vozidla od jeho vzniku až do jeho bezpečného odstavení (sešrotování).

Prostředky podílející se na automatické identifikaci jsou zařízení ve vozidle (tzv. On Board Equipment OBE) a zařízení na straně komunikace (tzv. Fixed Equipment FE). Mezi těmito prostředky probíhá bezdrátová komunikace za použití elektromagnetických signálů (jako například indukci, rádiové vlny, mikrovlny nebo infračervené vlnění IR). Technologií přenosu informací mezi OBU a FE se zabývají normy pro bezdrátovou komunikaci v dopravním prostředí, mezi vybrané způsoby komunikace patří vyhrazené spojení krátkého dosahu DSRC (dedicated short range communication DSRC) na frekvenci 5-6 GHz a IR.

Přehled funkcí popsaného systému

Hlavními cíli systému ERI je poskytnout jednoznačnou identifikaci jakéhokoliv vozidla, umožnit modulární skladbu (dle požadovaných vlastností) zařízení ve vozidle tzv. OBE a garantovat nominální kompatibilitu mezi OBE a RSE. Vývoj norem ERI je rozdělen na dvě části, jedna popisuje „základní ERI“ používající pro identifikaci jednoduché RF tagy (zařízení, které nemá vlastní baterii a komunikace je umožněna díky energii dodané zvenčí tzv. čtečkou) a druhá „pokročilá ERI“ zahrnující aplikační vrstvu modelu OSI ISO umožňující šifrování dat a další pokročilé funkce. Pokročilá ERI se skládá z 5ti částí popisujících klasifikaci zařízení ERI, architekturu systému, data obsažená v OBE a komunikaci mezi OBE a RSE. Systém ERI může být použit například v těchto oblastech: protikrádežové systémy, kontrola přístupu, výkonové zpoplatnění, registrace vozidel, zjednodušení plateb zákonného pojištění vozidel, řízení dopravy, sledování dopravy a poskytování dopravních informací, ochrana životního prostředí pomocí sledování životnosti vozidel a v neposlední řadě i sledování nebezpečných nákladů.

Odkazy/Reference/Normy

Systém ERI je stanoven 2 normami, jedna specifikuje takzvané základní ERI (Basic ERI) a druhá „plné“ ERI.

  • ISO/TS 24535 Intelligent transport systems — Automatic vehicle identification — Basic electronic registration identification (Basic ERI)
  • ISO/TS 24534-1 Automatic vehicle identification — Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles Part 1: Architecture
  • ISO/TS 24534-2 Automatic vehicle identification — Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles Part 2: Operational requirements
  • ISO/TS 24534-3 Automatic vehicle identification — Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles Part 3: Vehicle data
  • ISO/TS 24534-4 Automatic vehicle identification — Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques
  • ISO/TS 24534-5 Automatic vehicle identification — Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles Part 5: Secure communications using symmetrical techniques

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí