kooperativní ITS; kooperativní inteligentní dopravní systémy

podmnožina systémů ITS, které komunikují a sdílejí informace mezi stanicemi ITS kvůli vzájemné podpoře a usnadnění procesů za účelem zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, účinnosti a zjednodušení nad rámec jednotlivých samostatných systémů
POZNÁMKA 1 k heslu Jako alternativa pro „podmnožinu“ mohou být kooperativní ITS chápány jako „paradigma“ veškerých systémů ITS.


 cooperative-ITS

cooperative systems subset of overall ITS that communicates and shares information between ITS stations to give advice or facilitate actions with the objective of improving safety, sustainability, efficiency and comfort beyond the scope of stand-alone systems
NOTE 1 to entry: As an alternative to a “subset”, cooperative-ITS could be viewed as a “paradigm” in overall ITS.


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí