O projektu

StandardLand vznikl ve spolupráci Centra technické normalizace SILMOS s.r.o. a technické normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika, s podporou Ministerstva dopravy. 

StandardLand je zcela unikátní nástroj k vyhledávání informací o oboru inteligentních dopravních systémů (ITS), který sdružuje a různými způsoby propojuje terminologii ITS, technické normy i celá tematická hesla daného oboru. V tuto chvíli se jedná o prototyp systému, je však aplikovatelný na jakýkoli další obor a s tímto budoucím záměrem je také vyvíjen. 

 

Terminologie:

Obsahuje slovník termínů ITS s více než 2000 termínů z technických norem organizace CEN a ISO (Intelligent Transport Systems). 

Normy:

Umožňuje velice snadno a rychle nalézt hledanou technickou normu pomocí tzv. extraktu z normy. V současnosti je ve StandardLand přibližně 350 extraktů z norem ITS, které na několika stranách čtenáře provedou jádrem dané normy a mohou mu mimo jiné pomoci v rozhodování, zda daná norma obsahuje hledané informace, případně zda je vhodná pro zadávání výběrového řízení apod.  

Encyklopedie:

Nabízí tematická hesla z ITS, která jsou obdobou wikipedie, dodržuje ovšem promyšlenou pevnou strukturu a kontrolu obsažených informací. Tato hesla budou časem uspořádána do hierarchické/ontologické struktury a budou umožňovat vyšší způsob zobrazení a vyhledávání. 

Vznik:

Projekt je postupně vytvářen od roku 2008, kdy vznikly první extrakty z norem (modul 1: Extrakt) a speciální systém vyhledávacích kategorií pro rychlé nalézání hledaných technických norem (modul 2: Standard). Zhruba ve stejné době se začala shromažďovat terminologie z norem Dopravní telematiky (modul 3: Terminologie), která vyvrcholila v roce 2015 vydáním ČSN a spuštěním webu ITSTerminology.org, který jako první propojoval extrakty z norem s terminologií a naopak. Asi o rok později se začala konkretizovat dřívější idea, vytvořit čtyřmodulární propojený systém, který by zároveň obsahoval i oborová hesla (modul 4: ITSPedie). Hesla jsou postupně vytvářena a plné propojení s modulem ITSPedie se očekává do roku 2022. 

První verze webu, který propojoval všechny čtyři moduly, byla spuštěna v roce 2019, v rozšířené verzi v roce 2020. 

 

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí