typ identifikátoru objektu

jednoduchý typ, jehož významnou hodnotou je soubor všech identifikátorů objektu rozdělených podle pravidel Doporučení ITU-T Rec. X.660 a souboru norem ISO/lEC 9834


 object identifier type

simple type whose values are the set of all object identifiers allocated in accordance with the rules of the ISO/IEC 9834 series


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí