uplink

část komunikačního spojení, která slouží pro přenos informace z vozidlové jednotky do infrastruktury


 uplink

the uplink refers to that portion of a communications link used for the transmission of information from each in-vehicle unit to the infrastructure


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí