Encyklopedie

Elektronické odbavování obecně představuje využití aplikací a komunikačních technologií ve veřejné dopravě s cílem vybrat poplatek za užití veřejné dopravy.Elektronické odbavení se dělí podle toho, jakým způsobem se provádí buď pomocí bezkontaktních čipových karet, nebo odbavením na klientský účetCílem využití elektronického odbavení je zajistit kompatibilitu různých systémů a umožnit…

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Informace pro zrakově postižené obecně představují službu, která garantuje přístup pro všechny v oblasti veřejné dopravy podle místních předpisů a doporučení pro danou oblasti.Informace pro zrakově postižené se dělí podle následujících vrstev--Obsah informací- Zasílání zpráv- Hardware nebo fyzická média, která umožňují dodání cestovních informací k uživateliCílem je tedy poskytnout…

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Informační systémy (IS) ve veřejné dopravě (VD) vyžadují ke své správné funkci velkémnožství informací o objektech či událostech reálného světa, jako jsou zastávky a nádraží (VHD), silnice, zájmové body (POI), přístupová místa k nádražím, vozidla, práce na silnici, uzavírky atd.Tato data je možno rozdělit do tří skupin:·             …

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Mobilita jako služba je nástroj pro podporu uživatelsky orientované intermodální služby. Je tvořena z několika subčástí jako jsou intermodální informace o jízdních řádech, služby v oblasti sdílené mobility, rezervace a platby. Zahrnuje v sobě také koncept uživatelsky orientovaného a nediskriminačního přístupu.Tradiční přístup k mobilitě je při realizaci mobility jako služby…

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí