Terminologie

payment claim

opakovaný výkaz dohodnutých podrobností vyúčtování obsahující výši poplatku a její zdůvodnění, který předává výběrčí mýtného poskytovateli služby mýtného POZNÁMKA 1 k heslu Žádost o platbu používá poskytovatel služby mýtného pro vydávání finančních dokumentů svým zákazníkům (například faktury jménem výběrčího mýtného). Daná žádost o platbu se odkazuje na podrobnosti vyúčtování a bere v úvahu…

recurring statement referring to concluded billing details made available to the Toll Service Provider by the Toll Charger who indicated and justified the amount due
NOTE The payment claim is used by the Toll Service Provider to issue financial objects to its customers (e.g.
invoices on behalf of the Toll Charger). A given toll payment claim is referring to billing details and takes into account any specific commercial conditions applicable to a vehicle, a fleet of vehicles, a customer of a Toll Service Provider and/or a Toll Service Provider. A valid “payment claim” has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

Souvisící normy: EN 12855
Terminologie

railway element (Infrastructure Network MODEL)

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaného k popisu železniční sítě

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a railway network

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

railway junction (Infrastructure Network MODEL)

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaného k popisu železniční sítě

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a railway network

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

lifetime

časový interval, během kterého položka zařízení existuje a funguje podle příslušných požadavků

period of time during which an item of equipment exists and functions according to the relevant requirements

Souvisící normy: EN ISO 14815
<< První < Předchozí 1 25 48 72 92 93 94 95 Další >

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí