žadatel

entita, která je žadatelem nebo ho reprezentuje pro účely autentizace; zahrnuje funkce nutné pro účast v autentizačních výměnách jménem žadatele


 claimant

entity which is or represents a principal for the purposes of authentication
NOTE A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí