Souhrn relevantních výsledků

Vybraná relevantní hesla encyklopedie

Encyklopedie

DATEX II je nástroj pro vytváření specifikací způsobu poskytování informací v oblasti silniční dopravy, využívaný dnes převážně pro výměnu mezi dopravními informačními centry, výhledově se uvažuje o využití v oblasti kooperativních systémů.DATEX II nabízí:platformně nezávislý model pro popis informací v oboru silniční dopravysplečné datové typy a strukturystruktury pr konkrétní aplikace, např…

Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí